imageimageimageimageimageimage


"In WZC Avondrust engageren wij ons om zorg te dragen voor ouderen. Ouderen komen bij ons wonen en hopen nog een zeker niveau van welzijn en geluk te mogen ervaren, hoewel ze meestal in een situatie van zorgbehoefte en afhankelijkheid bij ons komen aankloppen.

Als we op zoek gaan naar een goede opvang en begeleiding moeten we dan ook de vraag durven stellen "Wat maakt bewoners gelukkig?" De antwoorden variëren van bewoner tot bewoner, maar volgende accenten komen steeds weer:

- Contacten met familie en vrienden blijven belangrijk,
- Een veilige en warme thuis met mensen die zich met je verbonden weten,
- Zelfbeschikkingsrecht en autonomie,
- Privacy,
- Huiselijkheid,
- Voldoende en gepaste hulp.

Als we het verder over zorg hebben, is het belangrijk te omschrijven wat we onder zorg verstaan. We verstaan hieronder alle handelingen en benaderingen die kunnen bijdragen tot een zo hoog mogelijk niveau van welzijn, geluk én zelfstandigheid van de persoon die op ons beroep doet."...

..."Onze zorg zal zich vooral richten op het behouden van de waardigheid van de mens. De klemtoon ligt hierbij op het maximaliseren van de kwaliteit van leven. Vanuit onze relatie met de bewoner gaat onze aandacht niet alleen naar het aanbieden van zorg, maar ook naar wat hij als zinvol ervaart."...

..."Op deze manier willen we goede en menslievende zorg verder uitbouwen op een professionele wijze: deskundige zorg met een groot hart.
We willen dit doen met een team van zorgverleners die doordrongen zijn van deze visie, voor elkaar zorgen en elkaar ondersteunen."...

(uit: "Visie op wonen en zorg" - VZW TRIANGEL NETWERK OUDERENZORG)

1. Verpleegkundigen en zorgkundigen

Als verpleegkundigen en zorgkundigen staan wij in voor een persoonlijke zorgverlening en willen steeds een passend antwoord geven op de hulpvragen van iedere bewoner.

Wij zijn ervan overtuigd dat ADL (Activiteiten van het Dagelijkse Leven), PDL (Passiviteiten van het dagelijks leven), palliatieve zorg en belevingsgerichte hulpverlening een meerwaarde zijn voor onze benadering in deze zorgverlening.

- ADL is vooral gericht op revalidatie
- PDL is vooral gericht op het kwalitatief oud worden
- Palliatieve zorg verdient onze volle aandacht
- Belevingsgerichte hulpverlening bij dementerende bewoners is ons doel

2. Pastor

Onze pastor wordt ondersteund door twee aalmoezeniers die samen instaan voor het volgende aanbod :

Gebedsvieringen

Eucharistie: dagelijks in de kapel om 10.45u.
Communie kan ook op de kamer gegeven worden.
Brevier en rozenkrans: dinsdag en vrijdag om 10.00u in de kapel
Ziekenzalving: op vaste tijdstippen zijn er gemeenschappelijke ziekenzalvingen.
Een individuele ziekenzalving kan ook aangevraagd worden.
Gebedswake: bij overlijden van een bewoner wordt, in overleg met de familie, een gebedswake gehouden om afscheid te nemen van de overledene.

Individuele begeleiding door kamerbezoek

Aandacht voor de noden, wensen, verlangens, zorgen, pijn, verdriet en vreugde.

Aandacht voor alle vormen van rouwverwerking: aanpassingsmoeilijkheden, aanvaarding ziekte, verlies van zelfstandigheid, overlijden van familieleden en medebewoners, …

De pastorale werking in ons huis wordt ondersteund door een pastorale werkgroep en de hulp van vele vrijwilligers. Wij zijn steeds bereikbaar en staan open voor elke vorm van gesprek, bemerkingen, vragen en andere geloofsovertuigingen.

3. Ergotherapeuten

Als ergotherapeuten in WZC Avondrust hebben we zowel oog voor de meer zelfstandige bewoners (waarbij hun zelfstandigheid zoveel mogelijk gestimuleerd wordt), als voor de passievere bewoners (waarbij we de omgeving zoveel mogelijk trachten aan te passen aan hun noden en behoeften).

ADL (Activiteiten van het Dagelijkse Leven)

Wassen en aankleden: bewoners die zich grotendeels zelfstandig kunnen wassen worden door ons ’s morgens begeleid. Zo trachten wij een deel van de zelf-onderhoudende activiteiten te stimuleren.

Eten en drinken: door hulpmiddelen aan te bieden zorgen we ervoor dat de bewoner nog zo zelfstandig mogelijk zijn maaltijden kan benutten.

Relaxatie

Dit is een individueel contactmoment. Door het geven van gezicht-, hand- en voetmassages en voetbaden worden de bewoners gerelaxeerd.
Ook individuele relaxatie, “snoezelen” (waarbij we gebruik maken van muziek, etherische oliën, een snoezeltoren, klankschalen) en relaxatiebaden worden aangeboden.

Motorische oefeningen

In samenspraak met de kinesitherapeuten stellen we per bewoner een individueel behandelingsplan op, aangepast aan de noden en behoeften van de bewoner. D.m.v. therapeutisch materiaal trachten wij de fysieke mogelijkheden van de bewoners te stimuleren en zo te onderhouden of te behouden.

Cognitieve oefeningen

We onderhouden en/of behouden het geheugen en concentratie van de bewoners d.mv. aangepaste activiteiten/materialen.

Varia

- Wandelen & fietsen (rolwagenfiets) bij mooi weer
- Ontbijtbuffet: elke vrijdagmorgen wordt er op één wooneenheid een uitgebreid ontbijtbuffet voorzien (in samenwerking met de animatie)

4. Kinesitherapeuten

Klassieke kine

Op doktersvoorschrift worden massages, mobilisaties, gangrevalidatie, ademhalingstherapie, fietsen, koude- en warmte-therapie, … gegeven.

ADL

De zelfstandigheid van de bewoner wordt behouden en/of vergroot door middel van aangepaste oefeningen.

Lig- en zitcomfort

Passieve bewoners zijn gevoelig voor contracturen en doorligwonden. De kinesitherapeuten, VP/VZ, vertegenwoordigers, dokters en specialisten kiezen voor of maken de best passende kussens, loopkaders, orthopedische banden, steunkousen en schoenen, zetels, rolwagens tot lig- en zitschelpen.

Relaxatie

HHP-matras: relaxeert, stimuleert de bloedcirculatie, heft pijnlijke spierspanningen op en trilt fluimen los.

Hollistic pulsing: Het zijn zachte, ritmisch gepulseerde bewegingen (wiegen) die spanningen doorbreken en zeer effectief zijn bij bewoners met contracturen en spasticiteiten.

Hapto-dynamische massage: vorm van Oosterse relaxatiemassage.

Aromatherapie

Etherische oliën worden in huis toegepast om griep, verkoudheden, bronchitis en veel andere luchtwegenproblemen te voorkomen, om te relaxeren, hinderlijke wondgeuren te maskeren, slaapstoornissen en jeukhinder aan te pakken. De gebruikswijze hangt af van het doel: verstuiver, bad, massageolie, …

5. Animatoren

Het begrip animatie betekent gezelligheid, ontspanning, amusement,… bieden.

Animatie in een WZC is een manier van omgaan met bewoners om hen te helpen ervaringen op te doen die een antwoord willen zijn op 2 verlangens:

- het verlangen iemand te zijn
- het verlangen om aanvaard te worden zoals men is

Als animatoren streven we er naar om een breed gevarieerd activiteitenaanbod aan te bieden, dat gericht is op een zinvolle dagbesteding en bijdraagt tot een aangenaam woon-en leefklimaat.

We vertrekken vanuit de interessesfeer, vanuit de bewoners hun wensen, hun noden en behoeften, rekening houdend met hun mogelijkheden en hun beperkingen.

Alle aspecten op psychisch, fysisch en sociaal vlak worden benaderd zonder de privacy van de bewoners te schenden en dit o.a. door het:

Stimuleren van sociale contacten: het opbouwen van relaties tussen jongeren en ouderen door middel van intergenerationeel samen te werken en het opbouwen van relaties met de buitenwereld in samenwerking met vrijwilligers.

Aanbieden van een aangenaam woon- en leefklimaat door samen te knutselen rond een bepaald thema om het huis aan te kleden

Scheppen van sfeer door feest te vieren

Organiseren van kleine en grote uitstappen

Aanbieden van kook- en bakactiviteiten om de reuk- en smaakzintuigen te stimuleren

Aanbieden van herkenbare huishoudelijke activiteiten zoals zakdoeken en handdoeken plooien, afwassen,…

Individuele benadering d.m.v. kamerbezoek, bibliotheek,…

...

6. Sociaal verpleegkundige

Zij staat in voor alle opnamevragen en opnames voor WZC Avondrust.

Dit is …

- het rusthuis
- het kortverblijf
- het dagverzorgingscentrum
- assistentiewoningen

Zij begeleidt u bij al uw vragen over …

- tegemoetkomingen
- zorgverzekering
- belastingsaangifte
- …

Op de dag van de opname kunt u bij haar terecht met al uw nog onopgeloste vragen over administratie, reglement van orde,…

Daarnaast zorgt zij voor psychosociale ondersteuning van zowel de bewoner als de familie, wanneer zij het moeilijk hebben met de opname en de veranderingen die dit teweegbrengt.

Ook bij familiale of financiële problemen kunt u voor een gesprek bij haar terecht.

De sociale dienst is telefonisch te bereiken op :

- maandag: 9-11.30 en 14-18 uur
- dinsdag: 9-11.30 en 14-18 uur
- woensdag: 9-11.30 en 14-18 uur
- donderdag: 10-11.30 en 14-19 uur
- vrijdag: 9-11.30 en 14-18 uur

7. Kapster

Wekelijks komt de kapster bij ons langs, dit telkens op donderdag en op vrijdagvoormiddag. De betalingen gebeuren via de maandelijkse verblijfsnota.

U beschikt ook over de mogelijkheid een kapster van buitenshuis te raadplegen. In dit geval kunnen de betalingen niet gebeuren via de verblijfsnota.

8. Pedicure

Er zijn verschillende bewoners die genoodzaakt zijn gebruik te maken van een pedicure. Dit kan op vraag van de bewoner zelf of van de familie van de bewoner.

Wekelijks komt mevrouw Sofie Verhoye langs, zij is zelfstandig pedicure. De betalingen gebeuren via de maandelijkse verblijfsnota.

U beschikt tevens over de mogelijkheid om zelf een pedicure van buitenaf aan te spreken en uit te nodigen. In dit geval kunnen de betalingen niet gebeuren via de verblijfsnota.

9. Logopedie

Op aanvraag kan men beroep doen op een logopediste. Dit kan besproken worden met de verantwoordelijke van de wooneenheid.