imageimageimageimageimageimage


De Zusters van de Heilige Kindsheid van Ardooie hebben in hun bestaan steeds de zorg voor en de opleiding van kinderen behartigd. Dit uit zich in de vele scholen die zij, in West-Vlaanderen, gesticht hebben en tot op vandaag beheren.

Enkele zusters waren ook werkzaam in de ouderenzorg in het OCMW-bejaardentehuis Ter Luchte te Ruddervoorde en het OCMW-rusthuis te Hooglede. Uiteindelijk verlangden zij een eigen project te starten. Zij vonden een partner om dit project met hen mogelijk te maken. De Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, beter bekend onder de naam de Witte Paters, stelde een stuk grond van hun park rond hun novicenabdij in Varsenare ter beschikking voor het bouwen van een rusthuis.

In 1986 opende de congregatie van de Zusters van de Heilige Kindsheid Avondrust, een rusthuis, met een erkenning voor 80 woongelegenheden voor zorgbehoevende ouderen. Op 17 april 1986 gebeurde de eerste opname en eind augustus 1986 had elke kamer reeds een bewoner.

De naam van de instelling ‘Avondrust’ was in 1986 synoniem voor een rusthuis met een vooruitstrevend karakter en dit alles dankzij de congregatie. Dezelfde ondernemende visie werd verder gezet door de Raad van Bestuur samen met de directie, personeel, bewoners, familie en vrijwilligers. Avondrust ontwikkelde intussen verschillende initiatieven die een antwoord willen zijn op de noden van ouderen uit onze regio.

In 1996, precies 10 jaar na de start, opende de instelling een nieuwe afdeling. Dit was een gesloten afdeling voor 22 dementerende ouderen. Avondrust had sinds 1986 steeds ouderen met dementie opgenomen zodat een specifieke opvang van dementerende ouderen een meerwaarde in haar dienstverlening betekende.

De huidige Raad van Bestuur van de VZW Avondrust bestaat uit :

  • Dhr. Lescrauwaet Frank
  • E. Zr. Delarue Vera
  • E. Zr. Desseyn Gabriëlle
  • Dhr. Desrumaux Wilfried
  • Dhr. Vandamme Frans
  • Dhr. Vermeulen Lieven