imageimageimageimageimageimage


Alle flats zijn zo geconcipieerd dat ze rolwagentoegankelijk zijn.


Vier flats zijn voorzien voor echtparen waarvan één van de beide partners aan dementie lijdt. Voor deze flats kunnen we via een overloop in de traphal de slaapkamer van de oudere met dementie bereiken, wassen en verzorgen zonder dat we ons eigenlijk in het appartement moeten begeven. Domotica zal het personeel verwittigen. Deze formule gecombineerd met het dienstverleningsaanbod van ons dagverzorgingscentrum zal het voor deze echtparen mogelijk maken om langer samen te blijven. Een verlangen dat sterk leeft bij heel wat echtparen in deze situatie.


Inzake maaltijden kan de bewoner zelf instaan voor de bereiding van een maaltijd in zijn flat of een warme maaltijd in zijn flat laten brengen. De bewoner kan ook een warme maaltijd gebruiken in het restaurant van Avondrust.


De bewoners hebben een zorgzekerheid omdat zij via hun oproepsysteem met spreekluisterverbinding, in nood, beroep kunnen doen op het verpleegkundig en verzorgend personeel van Avondrust en dit zowel tijdens de dag als ’s nachts.
De bewoners kunnen naast de zorg die ze krijgen van mantelzorgers en thuiszorgdiensten (bejaardenhulp, poetshulp, thuisverpleging) indien nodig bijkomende zorg krijgen vanuit Avondrust.


Eenmaal de zorg te groot wordt en zelfstandig wonen niet meer haalbaar is kan de bewoner met voorrang opgenomen worden in ons woonzorgcentrum.

De geboden permanentie richt zich ook op het bieden van hulp aan gevallen bewoners. Wie een verhoogd risico heeft op vallen, is hier 's avonds en 's nachts het meest kwetsbaar voor.
Desoriëntatie door duisternis, vermoeidheid, slaapmedicatie, onaangepast schoeisel, ... zijn hierbij veel voorkomende redenen.

Door middel van een passieve tillift kan ons personeel een gevallen bewoner op een veilige en ergonomische manier van de grond tillen.

Dankzij financiële tussenkomst van CERA kunnen wij een passieve tillift inzetten in Residentie Zilverlinde. De Regionale Adviesraad Oostende besliste, op 18 juni 2012, principieel om Residentie Zilverlinde, een bedrag van 2000€ toe te kennen om deze lift aan te kopen.

  • Cera is een coöperatie van zo'n half miljoen vennoten en investeert samen met hen op financieel en maatschappelijk vlak.
  • Cera investeert ook in de samenleving via maatschappelijke projecten, op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van deze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.
  • Cera investeringen dragen bij tot de welvaart van alle betrokkenen en tot het welzijn van de hele samenleving.

Wie meer wil weten omtrent de projecten van CERA: www.cera.be

cera1 cera2