imageimageimageimageimageimage


Avondrust is een dynamisch woonzorgcentrum, gelegen in een uniek groen kader. Het bestaat uit een woonzorgcentrum (RVT), een kortverblijfcentrum (De Oase) en een dagverzorgingscentrum (Dageraad) die zich allen richten op de opvang van hulpbehoevende ouderen.

Het woonzorgcentrum wil een thuis zijn voor ouderen voor wie alleen wonen niet langer meer kan.

Voor thuiswonende bejaarden biedt Avondrust kortverblijf en dagverzorging aan ter ondersteuning van de oudere en zijn familie.

Avondrust staat voor :

A andacht voor elke oudere, hoe hulpbehoevend ook, omdat elke mens voor ons even belangrijk is.

V anuit een daadwerkelijke christelijke inspiratie.   kapel


O
ns team bestaat uit gemotiveerde en deskundige mensen voor wie collegialiteit, verbondenheid en teamwork belangrijk zijn.

N ieuwe uitdagingen krijgen bij ons een kans.

D eelname aan het zorggebeuren door familie, vrienden en enthousiaste vrijwilligers is voor ons huis van groot belang.

R espect voor de waarde, de eigenheid en de levensvisie van elke bewoner, familielid en personeelslid is essentieel.

U w bekommernis als familie is ook de onze, uw vertrouwen willen wij verdienen.

S amenwerking door overleg en inspraak om zo van Avondrust een open huis te maken.

T oekomst begint vandaag. Elke dag opnieuw willen we hier samen met u aan bouwen.

Lees meer...